MESTZAK HUREN?

Is uw mestkelder te klein of zijn de winters te lang?

Wij hebben de oplossing voor u met mestzakken van 500m³ per stuk.

Met ons hydraulisch rolsysteem op de trekker, rollen wij de mestzak probleemloos voor u uit. Ook kunnen wij hiermee de lege mestzak eenvoudig weer oprollen.

Aan onze agrarische klanten is 10 januari 2022 onderstaande brief gestuurd:

Na een langdurige periode van nadenken, praten, uitzoeken, wikken en wegen hebben we de voor ons moeilijke beslissing genomen om per 1 februari 2022 te stoppen met enkele agrarische loonwerkzaamheden waaronder grasoogst (ronde en vierkanten balen/hakselen/opraapwagens) , mestverwerking (sleepslang/drijfmest rijden/vaste mest rijden) en maisoogst. Alle overige werkzaamheden( dus ook bietenrooien/rijden) willen we nog graag bij u blijven doen waarbij eerder gemaakte lopende afspraken uiteraard gerespecteerd worden.
Om tot deze beslissing te komen heb ik veel gesprekken gehad met de oprichter, vader en opa van ons bedrijf. Meerdere malen gaf hij aan dat we het agrarische loonwerk niet voor hem moesten behouden. Dat vond ik moeilijk hij was daar in begonnen en groot mee geworden en heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd hoe we vandaag de dag als bedrijf functioneren. Maar er is ook de realiteit van nu en hoe de agrarische sector in Nederland momenteel in
elkaar steekt. Er komen grote veranderingen op ons af niemand weet precies hoe het er uit gaat zien. In onze beleving is de agrarische sector een sanerende markt met allemaal niet heel rooskleurige maatregelen. Voor ons als bedrijf wat te kunnen beteken in de agrarische sector vraagt een grote financiële inspanningen met een uiteindelijk te mager resultaat. Ondanks dat we een zeer gemotiveerd team van trekkerchauffeurs /machinisten hebben die zich voor 100% hebben ingezet om de werkzaamheden uit te voeren zien we ook de piekperiodes van oogsten die al korter en al minder worden. Ook de alsmaar toenemende onderhouds-, energie- en afschrijvingskosten worden voor ons in de al kortere periodes moeilijk door te rekenen.
Ruim anderhalf jaar terug zijn we gaan praten met Loonbedrijf Brouwer-Zijp om in eerste instantie met elkaar te gaan proberen enkele loonwerkzaamheden uit te gaan voeren. Dit heeft voor ons beide positief gewerkt en heeft geresulteerd in meerdere gesprekken met Marco Brouwer en Nils Zijp waarbij zij aangaven graag een uitbreiding van hun agrarische werkzaamheden te zoeken. Hierdoor werd de beslissing om te stoppen met enkele agrarische werkzaamheden iets makkelijker met de gedachte dat jullie als klant terug kunnen vallen op een goed gemotiveerd loonbedrijf.
Door de verkoop van een groot aantal machines afgelopen week aan Loonbedrijf Brouwer-Zijp en de afspraak dat wij met de voor u bekende gezichten van ons bedrijf Marco en Nils gaan helpen in de drukke periodes hebben wij er vertrouwen in dat dit succesvol kan zijn. Het restant overtollig materieel wordt door Troostwijk dinsdag 22 februari 2022 geveild met een kijkdag op zaterdag 19 februari 2022.

Graag willen wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om Loonbedrijf Brouwer-Zijp in een persoonlijk gesprek met u kennis te laten maken. Komende periode wordt hiervoor contact met u opgenomen.
Wij bedanken u voor het grote vertrouwen en alle werkzaamheden die wij vanaf 1958 voor u mochten uitvoeren en wensen u goede gezondheid en ondernemerschap voor de komende jaren.


Met vriendelijke groet,


Mark en Greet
Justin en Jesse

__________________________________________________________

 

 

Joskin mengmesttank.

 

Door de steeds aanscherpende mest-regelwetgeving en tevens door de steeds beter wordende service verlening van ons bedrijf zijn wij over gegaan op de aanschaf van een nieuwe mest tank.

Deze tank is uitgerust met mooie brede hoge banden met banden aflaatsysteem waardoor we in het land de banden af kunnen laten lopen zodat de bodem gespaard blijft.

De verdringerpomp zorgt voor een grote capaciteit zowel bij het laden als bij het lossen.

Deze tank is voor de rest uitgevoerd met een doseercomputer waarin ook het aantal gedane hectares in opgeslagen wordt en de kuubs per hectare.

Deze moderne tank is voorzien van een 6,80 meter brede bemester en naar wens dieper of ondieper injecteren.

 

 Bel voor meer info met Loonbedrijf Koning, 0299 681487